Prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
OBEC MALÁ IDA v úseku: záhradkárska lokalita Lúčky smer Šaca, záhradkárska lokalita Lúčky pri golfovom ihrisku

v termínoch

9. jún 2021 od 08:00 h do 16:30 h

10. jún 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Odpočty elektromerov

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že v štvrtok 6. mája a v piatok 7. mája v čase od 08:00 do 18:00 bude pracovník vykonávať odpočty elektromerov v domácnostiach.
Z dôvodu súčasnej situácie ohľadom ochorenia COVID-19 a opatrení proti jeho šíreniu na minimum, Východoslovenská distribučná a.s. žiada odberateľov elektriny, ktorí majú elektromer neprístupný z ulice, t.z. majú ho za bránou, aby jeho číslo a aktuálny stav napísali na papier a umiestnili ho viditeľne na bráne alebo schránke, prípadne stav nahlásili priamo telefonicky na 0907 901 562.