OZNAM OÚ

Vážení občania,
z dôvodu vysokých teplôt sa dnes skracujú úradné hodiny obecného úradu do 15.00 hod.
Za porozumenie ďakujeme!
Pracovný kolektív OCÚ Malá Ida

OZNAM VVS a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje, že v dňoch 01. – 06.07.2022 v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. bude vykonávať v obci Malá Ida periodické odpočty vodomerov. Prosíme Vás o vyhlásenie v rozhlase, aby občania sprístupnili svoje vodomerné šachty k odpočtu (vyťahali vodu zo šácht a pod.)

OZNAM HaZZ Košice

Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice od 27.06.2022 vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU , ktorý fyzickým a právnickým osobám zakazuje :
– fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia
– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
– majitelia lesov sú povinní zabezpečovať hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a mimopracovnom čase

OZNAM

Od 27. júna 2022 bude Okresný úrad Košice – okolie poskytovať klientom svoje služby v priestoroch klientskeho centra na prízemí v budove Okresného úradu Košice – okolie, Hroncova 13, Košice. Okrem pracovísk okresného úradu budú súčasťou klientskeho centra agendy Okresného riaditeľstva PZ Košice – okolie, a to oddelenie dokladov a evidencie vozidiel.

Oznam

Vážení občania,
radi by sme Vás informovali, že stavebný úrad nebude fungovať v termíne od 01.07.2022 do 11.07.2022, a to z dôvodu čerpania letnej dovolenky. Podateľňa stavebného úradu bude v prevádzke (v rámci úradných hodín).
Za pochopenie ďakujeme.
OCÚ Malá Ida