Aktivity Urbariátu

Iné činnosti

Dňa 3.6.2018 výbor a členovia dozornej rady Spoločenstva na svojom výjazdovom zasadnutí skontrolovali stav lesných pozemkov vo vlastníctve Spoločenstva.

Dňa 16.6.2018 sa konali Dni obce Malá Ida a 3. ročník festivalu Rudohorie. Spoločenstvo podporilo sponzorsky túto akciu zabezpečení kotlíkového guľášu, ktorý varil člen Spoločenstva Stanislav Kožej. Členovia výboru a dozornej rady Spoločenstva zabezpečovali vydávanie guľášu účastníkom osláv.

Tím Urbariátu, ktorý pripravoval guľáš