Image

Vážení spoluobčania!
Tento týždeň nás nečakane navždy opustil náš spoluobčan Ing. Jozef Hric. V sobotu sa jeho najbližší s ním rozlúčia na tunajšom cintoríne. Vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia nebude možné, aby sa s ním prišli rozlúčiť aj jeho priatelia,  známi, spoluobčania…. Pán Hric pre našu obec vykonal veľmi veľa. Žil obcou, jej problémami, podával pomocnú ruku všade, kde to bolo potrebné. Vďaka svojej práci, obetavosti a osobným ľudským vlastnostiam požíval všeobecnú úctu.  Preto by sme chceli v budúcnosti, keď to situácia v krajine/obci umožní,  venovať mu spomienku a pripomenúť si všetko, čo pre Malú Idu vykonal. Týmto Vás  chcem ubezpečiť, že neúčasťou mnohých z Vás/nás na pohrebnom obrade, nevyjadríte neúctu voči pánovi Hricovi, ale len rešpekt pred nevyhnutnými opatreniami, aby sme čo najskôr dostali boj s korona víusom pod kontrolu a mohli opäť žiť „bežný“ život. Svoju spolupatričnosť so smútiacou  rodinou môžete v deň pohrebu vyjadriť napr. zapálením sviečky v okne a tichou spomienkou na nášho Jožka. Verím, že čoskoro príde čas, keď mu budeme môcť vzdať spoločne poctu.
starostka obce Jana Kallová

Zákaz vychádzania

Zákaz vychádzania začína platiť v sobotu 19. decembra 2020 o 05:00 hod. Opatrenia schválené uznesením vlády majú platiť do 10. januára 2021.

Výnimky zo zákazu vychádzania

 1. Cesta do práce a z práce vrátane podnikateľskej činnosti.
 2. Cesta v nevyhnutnom rozsahu do najbližších potravín, drogérie, lekárne, zdravotníckych potrieb, trafiky, predajne s krmivom pre zvieratá.
 3. Cesta na poštu, banky, poisťovne, doplnenie pohonných hmôt, očnej optiky, výdajné miesta obchodov.
 4. Cesta za bezodkladným ošetrením a zdravotnou starostlivosťou.
 5. Cesta na pohreb, krst, sobáš.
 6. Cesta do kostola.
 7. Cesta za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nebola vykonaná cesta do inej domácnosti.
 8. Cesta za starostlivosťou o dieťa a zabezpečenie starostlivosti o blízku osobu.
 9. Cesta za účelom rekreácie s členmi domácnosti, do nehnuteľnosti, kde sa budú zdržiavať len osoby z jednej ďalšej spoločnej domácnosti.
 10. Cesta do zariadenia sociálnych služieb, s PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.
 11. Cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia.
 12. Pobyt v prírode a individuálny šport.
 13. Cesta na kúpu živého vianočného stromčeka a rýb.