Z dôvodu čerpania dovolenky referentky hlásenia pobytu bude prihlásenie sa na trvalý a prechodný pobyt možný až od 18.8.2021.

Ďakujeme za pochopenie.