OZNAM!

Upozorňujeme, že je prísny zákaz vypúšťania septikov, odpadových vôd a olejov do potokov. V opačnom prípade budú zistenia nahlásené na OÚ Košice-okolie, Odbor životného prostredia.

OZNAM

Obec Malá Ida ako správca dane z nehnuteľností Vám oznamuje, že rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a daň za psa si môžete prevziať a uhradiť na obecnom úrade v úradných hodinách.

Oznam

Dobrý deň,

v priebehu dnešnej noci sme aktualizovali a zálohovali MySQL databázu mobilných čísel. Pri kontrole záloh, nám pri niektorých mobilných číslach brána znovu odoslala smsky v rannom čase, z dôvodu vyhodnotenia ako nový zápis. Pri zistení tohto stavu, sme urýchlene vypli odosielanie sms a minimalizovali tento jav znovu odoslania. Celý úkon bol v dobrej viere postarať sa o vaše údaje, čo zbehlo v poriadku.

Ospravedlňujeme sa Vám aj touto formou.

Prosím ak by ste spozorovali ešte tento jav, alebo máte akékoľvek otázky, píšte nám priamo na: info@spravodaj.info

Oznam

Obec Malá Ida ako správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že rozhodnutia na zaplatenie poplatku za komunálny odpad si môžu prevziať, prípadne aj zaplatiť na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Aktualita

Upozorňujeme majiteľov psov, aby rešpektovali zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve na celom území našej obce podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Malá Ida.