OZNAM

Elektronická adresa obce Malá Ida na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.novembra 2017

obecmalaida@stonline.sk

UPOZORNENIE!

Za posledné obdobie zaznamenávame  zvýšený počet prípadov nedodržiavania podmienok držania psov v našej obci, ktoré stanovuje zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č.2/2015 obce Malá Ida o  podmienkach držania psov na území obce Malá Ida. Voľný pohyb je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke a každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok. Niektorí majitelia psov však stále tieto nariadenia nerešpektujú a po uliciach sa pohybujú psi, ktorí môžu ohrozovať životy a zdravie obyvateľov obce a tiež návštevníkov našej obce, ako aj zanedbávajú povinnosť odstraňovať  výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, hlavne na verejnej zeleni v obci, futbalovom ihrisku a v priestoroch tunajšej základnej školy.  Prosíme občanov, aby rešpektovali  vyššie uvedený zákon č. 282/2002  a VZN č. 2/2015 obce Malá Ida.

OZNAM!

Upozorňujeme, že je prísny zákaz vypúšťania septikov, odpadových vôd a olejov do potokov. V opačnom prípade budú zistenia nahlásené na OÚ Košice-okolie, Odbor životného prostredia.

OZNAM

Obec Malá Ida ako správca dane z nehnuteľností Vám oznamuje, že rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a daň za psa si môžete prevziať a uhradiť na obecnom úrade v úradných hodinách.

Oznam

Dobrý deň,

v priebehu dnešnej noci sme aktualizovali a zálohovali MySQL databázu mobilných čísel. Pri kontrole záloh, nám pri niektorých mobilných číslach brána znovu odoslala smsky v rannom čase, z dôvodu vyhodnotenia ako nový zápis. Pri zistení tohto stavu, sme urýchlene vypli odosielanie sms a minimalizovali tento jav znovu odoslania. Celý úkon bol v dobrej viere postarať sa o vaše údaje, čo zbehlo v poriadku.

Ospravedlňujeme sa Vám aj touto formou.

Prosím ak by ste spozorovali ešte tento jav, alebo máte akékoľvek otázky, píšte nám priamo na: info@spravodaj.info