Oznam

Obec Malá Ida ako správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že rozhodnutia na zaplatenie poplatku za komunálny odpad si môžu prevziať, prípadne aj zaplatiť na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Aktualita

Upozorňujeme majiteľov psov, aby rešpektovali zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve na celom území našej obce podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Malá Ida.